czwartek, 22 września 2016


Logo Agencji Rozwoju Przemysłu
Do 26 września 2016 r. trwa nabór zgłoszeń do programu stażowego Rozwój kadr sektora kosmicznego. Konkurs adresowany jest do absolwentów z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera, osób z otwartym przewodem doktorskim oraz młodych naukowców z tytułem doktora nauk technicznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

W ramach programu stażowego przygotowane zostały następujące wynagrodzenia dla stażystów:
  • 4 000 zł brutto - dla absolwentów  z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera następujących kierunków studiów: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, którzy ukończyli studia maksymalnie 24 miesiące przed dniem ogłoszenia o konkursie;
  • 5 000 zł brutto - dla osób z otwartym przewodem doktorskim lub osób, które zobowiążą się do wszczęcia przewodu doktorskiego w zakresie nauk technicznych, w określonym w ogłoszeniu o konkursie terminie;
  • 6 000 zł brutto - dla młodych naukowców z tytułem doktora nauk technicznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia.
Szczegółowe informacje o programie stażowym można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom