wtorek, 13 września 2016


Herb Warszawy
Do 17 października 2016 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie. Stypendium może być przyznane na okres 6 lub 12 miesięcy. Stypendium ma charakter indywidualny.

O przyznanie środków finansowych mogą się ubiegać osoby realizujące ogólnomiejskie lub dzielnicowe przedsięwzięcia w zakresie działalności artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom