czwartek, 29 września 2016


Herb Kielc
Od 1 października 2016 r. do 15 października 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium miasta Kielce na rok akademicki 2016/2017 dla studentów jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc - Winnicy na Ukrainie.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
  • posiadają status studenta jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach,
  • są absolwentami szkoły średniej lub wyższej w Winnicy na Ukrainie,
  • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczyli dany rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium (nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów),
  • nie przebywają na urlopie, którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom