poniedziałek, 19 września 2016


Logo Wydziału Prawa Uniwersytetu Cambridge
Do 7 października 2016 r. można składać wnioski o Stypendium Bohdana Winiarskiego na rok 2017. W konkursie organizowanym przez Ambasadę Polską w Londynie oraz Lauterpacht Centre for International Law University of Cambridge mogą brać udział młodzi naukowcy z Polski, którzy zajmują się prawem międzynarodowym.

W ramach konkursu można uzyskać 3 000 funtów na trwający od 8 do 12 tygodni pobyt w Lauterpacht Centre for International Law. Stypendium musi być zrealizowana w roku 2017.

Osoby składające wniosek muszą spełniać następujące warunki:
  • posiadanie polskiego obywatelstwa;
  • dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego;
  • posiadanie wyższego wykształcenia (stopień lub tytuł naukowy) - organizatorzy nie przyjmują wniosków studentów;
  • wnioskodawca musi być związany z polską instytucją naukową, która zajmuje się prawem międzynarodowym;
  • tematyka zgłaszanego projektu musi dotyczyć prawa międzynarodowego (ale nie prawa europejskiego);
  • po zakończeniu stypendium należy napisać raport oraz wydać publikację.
Wniosek zgłoszeniowy musi zawierać następujące elementy:
  • CV kandydata;
  • szczegółowy (2-4 strony) opis projektu, który będzie realizowany w czasie stypendium;
  • dwa listy z referencjami.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom