piątek, 2 września 2016


Logo Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków

Do 15 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków. Pomoc w ramach stypendium może być udzielana m.in. studentom uczelni działających na terenie subregionu sądeckiego, oraz studentom posiadającym miejsce zameldowania na terenie subregionu sądeckiego. 

W ramach konkursu przyznawane będą następujące świadczenia:
  • stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe,
  • stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne,
  • stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom