piątek, 23 września 2016


Logo Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi

Od 1 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach programu grantowego Stypendium im. Lesława A. Pagi. Program skierowany jest do akademickich kół naukowych organizacji studenckich działających w obszarze rynku kapitałowego. Budżet konkursu wynosi 50 000 zł.

W ramach konkursu finansowane będą projekty organizacji studenckich i akademickich kół naukowych uczelni wyższych w całym kraju, realizowane w okresie od 31.12.2016 roku do 30.06.2017 roku dotyczące zagadnień rynku kapitałowego, w tym:
  • instytucji finansowych i instrumentów rynku kapitałowego; 
  • prawnych aspektów funkcjonowania tego segmentu rynku finansowego; 
  • oszczędzania, inwestowania i bezpieczeństwa obrotu finansowego; 
  • mechanizmów działania giełdy; zapobiegania wykluczeniu finansowemu.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom