środa, 7 września 2016


Logo Narodowego Centrum Nauki

Od 15 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 r. naukowcy będą mogli składać wnioski w ramach nowego konkursu Narodowego Centrum Nauki pn. Uwertura. Przyznane środki będzie można przeznaczyć na odbycie stażu w zagranicznym zespole badawczym. Jednym z warunków otrzymania wsparcia finansowego, będzie zobowiązanie się do złożenia wniosku do European Research Council.

Konkurs Uwertura będzie jednym z narzędzi, którego zadaniem będzie zwiększenie liczby wniosków składanych przez polskich naukowców do konkursów organizowanych przez European Research Council. Z tego powodu środki pozyskane w ramach Uwertury będzie można przeznaczyć tylko na odbycie zagranicznego stażu w zespołach naukowych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC.

Wiadomo już, że staż będzie mógł trwać od 3 do 6 miesięcy. Na każdy miesiąc trwania stażu laureat konkursu Uwertura otrzyma 15 000 zł. Na pokrycie kosztów podróży - w zależności od jej odległości - przeznaczyć będzie można od 1 000 zł  do 10 000 zł.
Na laureacie konkursu spoczywał będzie jeden zasadniczy obowiązek. W terminie 18 miesięcy od zakończenia odbywania stażu, naukowiec będzie musiał złożyć wniosek do ERC. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić wszystkie środki, które otrzymał w ramach konkursu Uwertura.  

W pierwszej edycji naboru wniosków konkursu Uwertura Narodowe Centrum Nauki planuje przeznaczyć 5 mln zł na pokrycie kosztów staży laureatów konkursu.

Konkurs Uwertura adresowany jest do osób, które:
  • mają co najmniej stopień naukowy doktora;
  • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej;
  • są lub były kierownikami projektów finansowanych przez NCN;
  • nie są laureatami konkursu ERC;
  • złożą wniosek do ERC w roli kierownika.


 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom