poniedziałek, 17 października 2016


Logo Muzeum Historii Polski
Do 27 listopada 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach 10. edycji konkursu o stypendium Muzeum Historii Polski. W ramach konkursu można uzyskać stypendium  na projekty promujące za granicą wiedzę o historii Polski. Wysokość stypendium to 1 000 euro brutto miesięcznie.

Zgodnie z informacjami organizatorów oerta stypendialna adresowana jest do cudzoziemców, którzy zajmują się lub chcą się zajmować historią Polski.

Do konkursu można zgłaszać projekty o charakterze:
  • badawczym;
  • popularyzatorskim;
  • edukacyjnym.
O stypendium mogą się ubiegać osoby mające co najmniej tytuł magistra lub tytuł równorzędny. Wnioskodawcą może być tylko osoba fizyczna. W celu zgłoszenia projektu do konkursu, należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, określonymi w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom