piątek, 14 października 2016


fot. Erwan Hesry / unsplash.com CC0 1.0Na stronach internetowych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej pojawiła się oferta stypendialna na rok akademicki 2017/2018. W przypadku planowania wyjazdów do większości państw, termin składania wniosków upływa 30 listopada 2016 r. Oferta stypendialna obejmuje studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.

Zgodnie z wymaganiami BUWiWM wniosek zgłoszeniowy musi zawierać następujące elementy:
  • kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. nr 1);
  • życiorys naukowy (zał. nr 2) - dotyczy tylko pracowników naukowych;
  • wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat;
  • potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie w tym kraju języków światowych;
  • informację o średniej ocen i opinię dziekana wydziału - dotyczy studentów;
  • potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy;
  • wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (zał. 3); 
  • plan badawczy pobytu.
Wymagania dotyczące składania wniosków, mogą się różnić w zależności od kraju, do którego planowany jest wyjazd. W związku z tym wskazane jest zapoznanie się ze szczegółami oferty stypendialnej konkretnego kraju.


Zdjęcie we wpisie: fot. Erwan Hesry unsplash.com CC0 1.0
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom