wtorek, 25 października 2016


Logo Agencji Rozwoju Przemysłu
Do 10 listopada 2016 r. trwa nabór zgłoszeń do III edycji Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów. Celem naboru jest zebranie i przedstawienie Organizatorowi rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne stojące przed Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., zawarte w Agendzie Wyzwań Technologicznych i Biznesowych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Zgodnie z informacjami organizatorów zgłaszane rozwiązanie musi:
  • być sprawdzonym i funkcjonującym w docelowym środowisku operacyjnym produktem lub usługą, noszącym znamiona nowatorstwa;
  • posiadać cechy różnicujące je na korzyść, co do jego funkcjonalności i parametrów, w stosunku do rozwiązań funkcjonujących  na rynku;
  • wpisywać się w agendę określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
Ogłoszenie konkursowe skierowane jest do:
  • start-upów, tj. mikroprzedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju działalności, które oferują produkt lub usługę o znacznym stopniu innowacyjności, która rozwijana może stanowić o przewadze konkurencyjnej spółki;
  • Małych i Średnich Przedsiębiorstw, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom