piątek, 21 października 2016


Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego
Do 2 listopada 2016 r. trwa nabór zgłoszeń na warsztaty Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Podczas organizowanych w trzech terminach bezpłatnych warsztatów, ich uczestnicy nauczą się m.in. jak prezentować badania w języku angielskim oraz jak wzbudzać zainteresowanie słuchaczy i czytelników.

Warsztaty Introduction to the Anglo-American Academic Discourse są przeznaczone dla młodych naukowców: słuchaczy studiów magisterskich oraz doktorantów nauk humanistycznych i społecznych.

Jak informują organizatorzy uczestnicy warsztatu nauczą się:
  • atrakcyjnie prezentować swoje badania i wpisywać je w szerszy kontekst;
  • klarownie i interesująco przedstawiać swoje tezy;
  • skutecznie argumentować i reagować na krytykę;
  • porządkować swój wywód i prezentować go tak, by wzmocnić konkluzje;
  • poprawnie i komunikatywnie pisać o wynikach swoich badań.
Warsztaty odbędą się w następujących terminach:
  • 18 listopada 2016 r.;
  • 16 grudnia 2016 r.;
  • 13 stycznia 2017 .
Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim,.

Szczegółowe informacje o warsztatach oraz zasadach zapisów można znaleźć na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom