wtorek, 18 października 2016


Logo Polskiej Akademii Nauk
Polska Akademia Nauk organizuje konkurs: „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych”. Konkurs wyłoni 4 laureatów, którzy wezmą udział w warsztatach ERC Mentoring Initiative, organizowanych  3-4 grudnia 2016 roku w Wiedniu przez Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) oraz Polską Akademię Nauk (stacja naukowa w Wiedniu).

Laureatom zapewniamy uczestnictwo w Warsztatach, nocleg w stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu w dniach 02-04.12.2016 r., a także zwrot kosztów podróży oraz diet związanych z udziałem w Warsztatach w wysokości do 2 000 zł.

Konkurs jest skierowany do wybitnych naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, planujących aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych - ERC, Starting i Consolidator, i będących od  1 roku do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora. Warsztaty „ERC Mentoring Initiative” mają pomóc w przygotowaniu naukowców do aplikowania o granty ERC. Uczestnicy spotkania będą mogli skonsultować z ekspertami swoje pomysły badawcze, które planują przedstawić we wniosku projektowym. Przedstawione zostaną także rekomendacje panelistów oceniających wnioski ERC.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 listopada 2016 roku

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Kandydaci zgłaszają swoje uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza online znajdującego się na stronie https://goo.gl/forms/WUjMOVv3bHS0S2lQ2

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom