poniedziałek, 31 października 2016


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 30 listopada 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Celem konkursu jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Budżet konkursu wynosi 4 mln zl. Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie do 300 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów o środki w ramach konkursu mogą ubiegać się:
Projekty realizowane będą w okresie do 15 grudnia 2017 r. W ramach konkursu finansowanie może otrzymać 16 projektów, przy czym jeden beneficjent może realizować tylko 1 projekt. W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać nie więcej niż 2 projekty realizowane na terenie jednego województwa.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom