poniedziałek, 17 października 2016


Enea - logo
Do 31 października 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji konkursu o nagrodę prezesa Enea S.A. Modelowanie na rynku energii. Konkurs adresowany jest do studentów polskich uczelni. Do konkursu mogą zgłaszać się drużyny składające się z od 2 do 4 członków. Pula nagród w konkursie wynosi 18 000 zł.

Celem konkursu jest popularyzacja tematyki funkcjonowania rynku energii oraz zapoznanie studentów polskich uczelni ze specyfiką branży energetycznej w Polsce, a także z charakterem pracy analityka w obszarze rynku energii, gazu, praw majątkowych oraz węgla.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
  • I etap - ocena prac nadesłanych przez drużyny,
  • II etap - finał konkursu. 
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I nagroda: 10 000 zł,
  • II nagroda: 5 000 zł,
  • III nagroda: 3 000 zł
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom