poniedziałek, 3 października 2016


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 21 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu sektorowego IUSER w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorstw. Budżet konkursu wynosi 125 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać projekty, które dotyczą następujących zakresów tematycznych:
  • Magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych;
  • Sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych;
  • Technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej;
  • Rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M;
  • Rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach programu IUSER wynosi 2 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach program IUSER wynosi 30 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom