poniedziałek, 3 października 2016


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Od 2 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach programu sektorowego PBSE w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorstw. Budżet konkursu wynosi 150 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać projekty, które dotyczą następujących zakresów tematycznych:
  • Energetyka konwencjonalna;
  • Energetyka odnawialna;
  • Sieci elektroenergetyczne;
  • Nowe produkty i usług.
Szczegółowy zakres tematyczny konkursu można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach programu PBSE wynosi 2 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach program PBSE wynosi 50 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu w ramach programu PBSEPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom