piątek, 7 października 2016


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Od 15 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Fundamenty konkurs Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. Budżet konkursu wynosi 7 mln zł.

Zgodnie z informacjami MNiSW do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania:
 • przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski na przełomie średniowiecza i nowożytności;
 • podejmujące problematykę jagiellońską w różnych dziedzinach nauki oraz stwarzające podstawy do współpracy międzynarodowej;
 • tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą  nadać badaniom nad epoką jagiellońską nową jakość i przyczyniające się  do wyłonienia nowych zespołów badawczych.
W szczególności do konkursu mogą być zgłoszone projekty opracowań dokumentacyjnych, edytorskich, translatorskich, słownikowych i bibliograficznych koncentrujące się wokół następujących kluczowych zagadnień:
 • historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu;
 • polityka dynastyczna Jagiellonów i kontakty monarchii jagiellońskiej z sąsiadami;
 • historia Wielkiego Księstwa Litewskiego i stosunki państwa Jagiellonów ze Wschodem;
 • problematyka gospodarcza i społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wielonarodowości i stosunków językowych w państwie jagiellońskim;
 • dzieje piśmiennictwa;
 • historia kultury i religii; dzieje idei;
 • historia sztuki, historia kultury materialnej;
 • historia wojskowości.

Przypominamy, że do 31 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Dziedzictwo Narodowe i moduł UniwersaliaPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom