środa, 5 października 2016


Logo akcji Młodzi w ŁodziDo 30 października 2016 r. studenci i doktoranci I roku mogą starać się o stypendia miasta Łodzi. Laureaci konkursu dla studentów będę otrzymywali do 1 000 zł miesięcznie, a laureaci konkursu dla doktorantów do 2 000 zł miesięcznie. Konkurs adresowany jest do studentów i doktorantów z łódzkich szkół wyższych.

Stypendium mogą otrzymać osoby, które spełnią poniższe warunki:

  • Student - status studenta I roku stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej z terenu miasta Łodzi. Jednocześnie wnioskodawca musi być finalistą lub laureatem ogólnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej. Wnioskodawca musi także być studentem na kierunku uznanym za priorytetowy dla rozwoju Łodzi.
  • Doktorant - status doktoranta I roku studiów doktoranckich w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej z terenu miasta Łodzi ze szczególnymi osiągnięciami w pracy naukowej. Temat rozprawy doktorskiej wnioskodawcy musi być ściśle związany choć z jednym kierunkiem, który jest uznany za priorytetowy dla rozwoju Łodzi.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom