czwartek, 6 października 2016


Biuletyn Polonistyczny - logo
Do 31 marca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Publikuj.dr. Do konkursu można zgłaszać prace doktorskie obronione w latach 2015-2016. Tematyka zgłaszanych prac musi dotyczyć badań nad literaturą i kultura polską lub językiem polskim. Autor najlepszego zgłoszenia otrzyma 4 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów zadaniem autorów prac doktorskich będzie ich prezentacja. Autor wyniki swojej rozprawy doktorskiej może zaprezentować w formie opisu, prezentacji, filmu, nagrania audio lub komiksu.

Nagrodą główną w konkursie jest refundacja w wysokości 4 000 zł. Zwycięzca będzie mógł przeznaczyć ją na sfinansowanie udziału w wybranych przez siebie konferencjach naukowych i warsztatach (w Polsce lub zagranicą) lub na dofinansowanie publikacji pracy doktorskiej. 

Organizatorzy przewidzieli także trzy równorzędne wyróżnienia oraz  wyróżnienie publiczności dla pracy konkursowej, która uzyska największą liczbę głosów w ankiecie. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wypromowane na łamach "Biuletynu Polonistycznego".

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom