środa, 5 października 2016


Logo Senatu Rzeczypospolitej PolskiejDo 30 listopada 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.", którego organizatorem jest Senat RP  Budżet konkursu wynosi 75 mln zł.

W ramach konkursu przyjmowane są wnioski w pięciu obszarach tematycznych:
  • edukacja;
  • kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego;
  • wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania;
  • media polonijne;
  • infrastruktura polonijna;
  • pomoc charytatywna i socjalna.
Planowane projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Strona internetowa konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r."Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom