piątek, 21 października 2016


Logo Narodowego Centrum Nauki
Od 3 kwietnia 2017 r. ruszy nabór wniosków w trybie ciągłym w konkursie Miniatura (wcześniejsza nazwa Małe granty), którego organizatorem będzie Narodowe Centrum Nauki. Potwierdzają się także informacje, że w ramach konkursu Sonatina możliwe będzie sfinansowanie pełnoetatowych miejsc pracy oraz zagranicznych staży naukowych dla młodych naukowców.

W maju 2016 r. pojawiły się informacje, że  nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura uruchomiony zostanie do końca września br. Tym razem Narodowe Centrum Nauki jako termin rozpoczęcia naboru wniosków podaje dzień 3 kwietnia 2017 r. Zmianie nie uległ natomiast fakt prowadzenia naboru wniosków w trybie ciągłym. 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami konkurs będzie adresowany do osób, które mają staż naukowy nie dłuższy niż 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioskodawca nie będzie także mógł mieć na swoim koncie kierowania grantem z NCN. Budżet projektu będzie mógł wynosić od 5 000 zł do 50 000 zł. Projekt będzie mógł trwać maksymalnie 12 miesięcy.

W ramach małych grantów możliwe będzie uzyskanie finansowania na:
  • badania wstępne, 
  • badania pilotażowe, 
  • kwerendy biblioteczne/archiwalne,
  • wyjazdy konferencyjne/szkoleniowe.


Zmianie nie uległ natomiast termin naboru wniosków w ramach konkursu Sonatina. Pierwszy raz wnioski będzie można składać od 15 grudnia 2016 r. Sonatina skierowana będzie do naukowców, którzy stopień doktora uzyskali do 3 lat temu. W ramach budżetu konkursu możliwe będzie kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) staży zagranicznych.

Jak informuje NCN:
Po raz pierwszy w tym konkursie zostanie zastosowana zasada umożliwiająca kobietom posiadającym dzieci przedłużenie okresu jaki upłynął od uzyskania przez nie stopnia naukowego doktora oraz przedziału czasowego w jakim oceniany jest dorobek naukowy o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom