poniedziałek, 10 października 2016


Logo Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
Do 24 października 2016 r. w ramach drugiej edycji rekrutacji do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni”. Laureaci konkursu otrzymają roczne stypendium naukowe, którego wysokość wynosi 18 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu celem 0rogramu jest zachęcenie wybitnych doktorantów do rozwoju naukowego, pogłębiania wiedzy, a tym samym przyczynienie się do rozwoju młodego pokolenia naukowców w Polsce.

Program zakłada współpracę badawczą i rozwojową stypendystów (powiązaną z tematem rozprawy doktorskiej), ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce. 

Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendia naukowe mogą się ubiegać doktoranci, którzy:
 • realizują stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej, w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów,
 • będą studiować na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
 • uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów nie niższą, niż 4.0,
 • otrzymali pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego,
 • zadeklarują współpracę rozwojowo-badawczą powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce.
  Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.  Print Friendly and PDF
  SklepNaukowy

  Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom