środa, 26 października 2016


Three Minute Thesis®
Do 3 listopada 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Three Minute Thesis®. Przedmiotem Konkursu 3MT® jest wyłonienie najlepszej trzyminutowej prezentacji ustnej na temat prowadzonej w ramach doktoratu pracy naukowej i jej znaczenia dla społeczeństwa, wygłoszonej przed publicznością i Jury w trakcie trwania Konkursu 3MT®.

Zgodnie z informacjami organizatorów przy ocenie wystąpień pod uwagę będą brane:
  • Zrozumienie – stopień, w jakim prezentacja pozwala publiczności zrozumieć badania;
  • Zaangażowanie – wzbudzenie zainteresowania wśród odbiorców;
  • Styl komunikacji – język prezentacji adekwatny dla szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców.
W konkursie mogą wziąć udział osoby z następujących uczelni:
  • Politechnika Łódzka;
  • Uniwersytet Łódzki;
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom