środa, 19 października 2016Do 31 grudnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VI edycji konkursu Magister PAFERE na najlepsze prace magisterskie z dziedziny ekonomii. Konkurs adresowany jest do autorów prac obronionych w latach 2014-2016, które przyczyniają się do promowania ekonomii wolnorynkowej, a w szczególności edukacji mającej na celu zrozumienia zależności między etyką a gospodarką. Pula nagród w konkursie wynosi 5 250 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów zgłaszane prace muszą spełniać m.in. następujące warunki:
  • wskazują pozytywy płynące z wolnorynkowych rozwiązań gospodarczych;
  • nawiązują do dorobku polskiej myśli ekonomicznej;
  • nie były wcześniej publikowane w całości w formie książek, broszur, uniwersyteckich periodyków i w internecie.
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I miejsce - 3 000 zł;
  • II miejsce - 1 500 zł;
  • III miejsce - 750 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom