czwartek, 20 października 2016


Logo Narodowego Banku Polskiego
Do 31 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach VIII konkursu Narodowego Banku Polskiego na projekty badawcze. Budżet konkursu wynosi 600 000 zł. Wnioski mogą składać m.in. studenci, doktoranci, pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych oraz pracownicy instytutów badawczych. Przyjmowane są wnioski indywidualne oraz zespołowe.

Zgodnie z regulaminem konkursu problematyka projektów zgłaszanych do konkursu powinna być zgodna z „Ramowym programem badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016”. Zgodnie z jego zapisami za szczególnie ważne uznane zostały następujące zagadnienia:
  • Analiza zależności pomiędzy wysokością kapitału w bankach a ryzykiem systemowym.
  • Metody identyfikacji instytucji finansowych o znaczeniu systemowym poza sektorem bankowym. Zastosowanie dla Polski.
  • Wpływ środowiska stóp procentowych bliskich zera na bankowość centralną – na politykę pieniężną, w szczególności jej system operacyjny, stabilność finansową oraz zarządzanie rezerwami walutowymi.
  • Porównanie polityk cenowych banków w Polsce i innych krajach UE ze szczególnym uwzględnieniem polityki opłat z tytułu świadczenia usług związanych z prowadzeniem rachunków bankowych.
  • Determinanty rozwoju płatności bezgotówkowych w ramach rynku e-commerce i m-commerce w Polsce.
Strona internetowa konkursu na projekty badawcze NBPPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom