czwartek, 13 października 2016


Logo konkursu EYe on Tax
Do 21 listopada 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do XII edycji konkursu EYe on Tax. Konkurs dotyczy podatków i skierowany jest głównie do studentów IV i V roku kierunków prawniczych i ekonomicznych. W konkursie mogą brać udział także studenci z innych kierunków. Nagroda główna dla zwycięskiego zespołu wynosi 24 000 zł. Oprócz nagród finansowych organizatorzy przygotowali także nagrody rzeczowe oraz pokrycie kosztów udziału w szkoleniach.

Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły składające się z trzech lub czterech osób. Konkurs składa się z III etapów. Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:

I miejsce 
  • nagrodę pieniężną w wysokości 24 000 zł; 
  • dostęp do systemu informacji prawnej LEX oraz nagrody książkowe od wydawnictwa  Wolters Kluwer;
  • kwartalne elektroniczne dostępy do dziennika Rzeczpospolita;
II miejsce
  • IPady Apple mini;
  • kwartalne elektroniczne dostępy do dziennika Rzeczpospolita;
  • vouchery o wartości 2 000 zł na wybrany kurs z zakresu "soft skills" z oferty EY Academy of Business, www.academyofbusiness.pl
  • dostęp do systemu informacji prawnej LEX oraz nagrody książkowe od wydawnictwa  Wolters Kluwer. Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom