środa, 16 listopada 2016


Logo Centrum Promocji Informatyki

Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na warsztat pt. "Ochrona danych osobowych w oświacie". Szkolenie odbędzie się 13 grudnia 2016 r. w Warszawie.

Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności znacząco zmodyfikowane zostały zasady nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych oraz zasady rejestracji zbiorów. Ponieważ placówki oświatowe dysponują informacjami o uczniach, ich rodzicach, opiekunach, nauczycielach i pracownikach niepedagogicznych, ich obowiązkiem jest stosowanie procedur wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, dlatego warto zapoznać się ze znowelizowanymi przepisami. Szkoły i inne placówki oświatowe często nie są przygotowane do przetwarzania danych osobowych, w tym ich właściwego zabezpieczania. Tymczasem nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, może powodować sankcje karne i administracyjne, a także odpowiedzialność cywilną.

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATU na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2016/odoo2/formularz_pr10.php 

W programie szkolenia:
  • Podstawy prawne ochrony danych osobowych, podmiotowy i przedmiotowy zakres ich stosowania i zakres ochrony.
  • System ochrony danych osobowych.
  • Zasady przetwarzania danych osobowych.
  • Powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  • Rejestracja zbiorów danych osobowych i ABI.
  • Prawa osoby w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych i ich realizacja.
  • Uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2016/odoo2/index.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; ul. Międzyborska 50, 04-041 Warszawa. email: pr@konferencja.com.pl
 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom