poniedziałek, 28 listopada 2016


Logo Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS)
Do 30 listopada 2016 r. najmłodsi naukowcy mogą zgłaszać swoje prace w ramach Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS). Konkurs adresowany jest do osób, które są urodzone pomiędzy 30 września 1996 i 1 września 2003 roku. Do konkursu można zgłaszać prace z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych.

Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim (np. na olimpiadzie), lub rekomendowane przez pracownika naukowego. Prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów. Muszą powstać jeszcze przed podjęciem przez nich studiów na wyższej uczelni.
Strona internetowa Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom