piątek, 18 listopada 2016


fot. John Silliman / unsplash.com CC0 1.0
Do 1 lutego 2017 r. trwa nabór zgłoszeń na staż naukowy w USA w roku akademickim 2017/2018. Konkurs adresowany jest do studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, farmacja, itp.). 

Laureaci programu będą mieli możliwość odbycia trwających 11-12 miesięcznych staży (od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.) w placówkach naukowych takich jak University of Virginia, University of Chicago, University of Texas Southwestern Medical Center i Oklahoma Medical Research Foundation.

Dla laureatów programu przygotowano:
  • Możliwość uczestnictwa w ważnych, atrakcyjnych problemach badawczych i w niektórych przypadkach wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej w uczelni macierzystej;
  • Stypendium w wysokości 25 000 dol. –  27 500 dol. z przeznaczeniem na koszty utrzymania;
  • Oficjalną pomoc w otrzymaniu wizy F1 lub J1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student);
  • Pełne ubezpieczenie medyczne;
  • W przypadku Oklahoma Medical Research Foundation – również zwrot kosztów podroży.

Program jest administrowany przez Fundację Fulbrighta. Nie jest to Program Fulbrighta.

Zdjęcie we wpisie: fot. John Silliman / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom