czwartek, 3 listopada 2016


Logo Preply
Do 1 grudnia 2016 r. trwa nabór w ramach konkursu Preply na esej "The Impact of IT-Innovations on Educational process". Konkurs adresowany jest m.in. do studentów i doktorantów. Celem konkursu jest podniesienie poziomu świadomości młodych ludzi na temat edukacji. Pula nagród w konkursie wynosi 3 500 dolarów.

Zgodnie z informacjami organizatorów uczestnicy konkursu zgłaszają eseje w formie elektronicznej na stronie internetowej https://preply.com/en/scholarships Praca w formie eseju powinna być napisana w języku angielskim i mieścić się w limicie 500 słów. Dokument musi zawierać imię i nazwisko oraz nazwę instytucji edukacyjnej. Zakres tematyczny pracy powinien być logicznie związany ze słowami "education", "innovation" oraz "online tutoring".

Laureaci konkursu, którzy zostaną wyłonienie w wyniku głosowania, otrzymają następujące nagrody:
  • I miejsce - 2 000 dolarów;
  • II miejsce - 1 000 dolarów;
  • III miejsce - 500 dolarów.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom