wtorek, 15 listopada 2016


Logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Do 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na prace dyplomowe i prace doktorskie poświęcone polskiej Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego. Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych prac wynosi 10 000 zł.

Do udziału w konkursie mogą być zgłoszone prace dyplomowe, bądź rozprawy doktorskie, których obrona zakończona została uzyskaniem pozytywnej oceny z egzaminu i nastąpiła pomiędzy dniem 1 stycznia 2015 roku, a dniem 15 września 2017 roku. 

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I miejsce: nagroda finansowa 5 000 zł;
  • II miejsce : nagroda finansowa 3 000 zł;
  • II miejsce: nagroda finansowa 2 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom