czwartek, 24 listopada 2016


fot. seth schwiet / unsplash.com CC0 1.0
Do 15 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Lider Innowacji. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie wynalazców, przedsiębiorców, placówek naukowo–badawczych, uczelni wyższych i szkół, organizacji gospodarczych i społecznych, instytucji finansowych, samorządów terytorialnych oraz wybitnych osób publicznych, osiągających sukcesy w warunkach gospodarki wolnorynkowej w postaci konkretnych dokonań innowacyjnych.

Zgodnie z regulaminem przedmiotem oceny w konkursie może być:
 • wynalazek, wzór przemysłowy,
 • pomysł, nowa koncepcja,
 • produkt przemysłowy powstały w wyniku zastosowania wynalazku lub nowych technologii,
 • wynik pracy badawczej i odkrycie możliwe do wykorzystania w praktyce,
 • nowa technologia i rozwiązanie zastosowane w budownictwie mieszkaniowym, budowie dróg i mostów, budowie obiektów przemysłowych itp.,
 • nowatorskie rozwiązanie techniczne służące zdrowiu i ratowaniu życia ludzkiego oraz ochronie środowiska i poprawie warunków pracy,
 • nowatorskie rozwiązanie architektoniczne i metody ratowania zabytków,
 • nowe rozwiązanie zastosowane w organizacji, zarządzaniu jednostek i organizacji gospodarczych oraz samorządowych.
 • nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w handlu, usługach, komunikacji i transporcie,
 • nowa koncepcja rozwoju infrastruktury, zwłaszcza w udostępnianiu informacji, gromadzeniu i przetwarzaniu danych,
 • nowatorski program edukacyjny,
 • innowacyjna praca dyplomowa możliwa do zastosowania w praktyce,
 • inne dokonanie innowacyjne związane np.: z życiem publicznym, przekazem medialnym, twórczością artystyczną, działalnością społeczną itp.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. seth schwiet / unsplash.com CC0 1.0 Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom