czwartek, 3 listopada 2016


Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictw Narodowego otworzyło nabór wniosków w ramach programów ministra na rok 2015. W czterech programach związanych z działalnością naukową wnioskodawcami mogą być uczelnie. Nabór wniosków w tych programach upływa 30 listopada 2016 r. Poniżej można zapoznać się ze szczegółami programów.

Program: Edukacja artystyczna
Cel programu: Strategicznym celem priorytetu jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych. Celem priorytetu jest, zarówno wspieranie zadań służących wdrażaniu efektywnych metod doskonalenia określonych umiejętności, jak również wspieranie zadań stricte artystycznych, umożliwiających praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności oraz ich publicznej prezentacji.

Budżet programu: 2 875 00 zł

Uprawnieni wnioskodawcy: m.in. uczelnie artystyczne; publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość; niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość; jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących samodzielnej księgowości; podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących samodzielnej księgowości.

Wymagania finansowe: Budżet składanego projektu nie może być mniejszy niż 30 000 zł. Górna granica budżetu uzależniona wynosi 300 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania - 80%. Wykaz kosztów kwalifikowanych znajduje się w Załączniku nr 2 do regulaminu konkursu.

Strona internetowa programu Edukacja artystyczna

Program: Badanie polskich strat wojennych
Cel programu: Strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji w kwestii badań
proweniencyjnych odnośnie strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych. Celem
programu jest wykształcenie dobrych praktyk i wysokich standardów prowadzenia badań proweniencyjnych poświęconych zagadnieniom wojennych losów kolekcji i strat poniesionych przez
instytucje w wyniku II wojny światowej.

Budżet programu: 1 150 000 zł

Uprawieni wnioskodawcy: O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów oraz biblioteki posiadające zbiory artystyczne.

Wymagania finansowe: W zależności od zadania minimalna kwota wnioskowania może wynosić 5 000 zł a maksymalna kwota wnioskowania 100 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%. Wykaz kosztów kwalifikowanych znajduje się w Załączniku nr 2 do regulaminu konkursu.

Strona internetowa programu Badanie polskich strat wojennych

Program: Kultura dostępna
Cel programu: Strategicznym celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Działania te powinny służyć osiągnięciu realnych, systemowych i długofalowych efektów w niwelowaniu barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, instytucji kultury oraz instytucji artystycznych.

Budżet programu: 5 757 000 zł

Uprawnieni wnioskodawcy: m.in. uczenie artystyczne

Wymagania finansowe: W zależności od zadania minimalna kwota wnioskowania może wynosić 5 000 zł a maksymalna kwota wnioskowania 150 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%. Wykaz kosztów kwalifikowanych znajduje się w Załączniku nr 2 do regulaminu konkursu.

Strona internetowa programu Kultura dostępna

Pełną listę programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2017 można znaleźć na stronie internetowej MKiDN.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom