czwartek, 24 listopada 2016


Logo konkursu Młody Wynalazca 2016
Do 15 maja 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu Młody Wynalazca 2017. Konkurs adresowany jest do młodych wynalazców, którzy nie ukończyli 25. roku życia. Autor nagrodzonego wynalazku będzie mógł zaprezentować go podczas Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Inova w Brukseli w listopadzie 2016 r. oraz na Giełdzie Wynalazków w Warszawie w 2017 r.

Organizatorzy konkursu informują, że zgłoszenie do konkursu musi zawierać następujące dane:
  • imiona i nazwiska, adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna projektu;
  • tytuł rozwiązania;
  • opis rozwiązania, etap wdrożeniowy projektu;
  • spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe;
  • ewentualne nagrody, opinie;
  • ewentualnie prototyp lub jego makieta.
Organizatorami konkursu są Eurobusiness-Haller oraz Fundacja Pro Inventio. Patronem honorowym konkursu jest Wiceprezes Rady Ministrów i Ministr Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowin. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom