wtorek, 15 listopada 2016


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że w konkursach, które zostaną otwarte od 15 grudnia 2016 r. wnioski o granty będą składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. Tym samym zniknie konieczność składania wniosków w formie papierowej.

Jak informuje na swojej stronie internetowej NCN:
Aby ułatwić procedurę elektronicznego składania wniosku, nie będzie wymagane posiadanie podpisu kwalifikowanego ani profilu zaufanego. Potwierdzenie generowane po wypełnieniu wniosku będzie można podpisać elektronicznie lub wydrukować, podpisać tradycyjnie, zeskanować i załączyć do wniosku. Podobnie należy postępować w przypadku oświadczenia o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy publicznej. 
Szczegółowe informacje o elektronicznych wersjach wniosków można znaleźć na stronie internetowej NCN.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom