poniedziałek, 14 listopada 2016


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listę projektów, które uzyskały finansowanie w ramach konkursów Opus 11, Sonata 11, Preludium 11 oraz Polonez 2. Nabór wniosków we wspomnianych konkursach trwał do 15 marca 2016 r. do 15 czerwca  2016 r. Wyniki można znaleźć klikając w ten link.

W systemie www.osf.opi.org.pl  powinny także pojawić się recenzje wniosków. Szczególnie warto zapoznać się z nimi, jeśli wniosek nie uzyskał finansowania. W recenzji eksperci muszą bowiem uzasadnić swoją decyzję i wskazać słabe strony wniosku.  

Jednocześnie przypominamy, że do 15 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 12, Sonata 12, Preludium 12, Polonez 3 oraz Beethoven 2. Kierownicy wniosków, które nie uzyskały finansowania w poprzedniej edycji wymienionych konkursów - o ile nie znaleźli się w grupie osób, którym składanie wniosku zostało zablokowane - mogą poprawić wniosek i aplikować jeszcze raz. W nowym formularzu mają 2500 znaków na odniesienie się do uwag recenzentów oraz wskazanie, co we wniosku zostało poprawione.


Ponownie obserwujemy wzrost współczynnika sukcesu, to jest proporcji wniosków złożonych do nagrodzonych. Tym razem w przypadku konkursów OPUS 11, SONATA 11 i PRELUDIUM 11 wyniósł on 28%, czyli o cztery punkty procentowe więcej niż w poprzedniej edycji
– komentuje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. 
To jeden z efektów zwiększenia budżetu Centrum na rok 2016 o 110 mln zł, a przede wszystkim planów kolejnego zwiększenia o prawie 150 mln zł w roku 2017. Mamy nadzieję, że ta tendencja utrzyma się i z czasem osiągniemy wskaźnik sukcesu na poziomie ok. 30%. Taka proporcja umożliwia finansowanie znacznej liczby projektów przy zachowaniu wysokiego poziomu nagradzanych prac i konkurencyjności całej procedury. Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom