poniedziałek, 21 listopada 2016


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 21 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach polsko-białoruskiego konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i białoruskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

Zgodnie z informacjami MNiSW:
Środki przyznane na projekty badawcze w ramach Programu Wykonawczego są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów w Polsce i na Białorusi w czasie danego roku budżetowego, z wyłączeniem finansowania samych badań.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom