poniedziałek, 28 listopada 2016


Institut für die Wissenschaften vom Menschen - logo

Do 6 lutego 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium im. Paula Celana. W ramach konkursu możliwe jest uzyskania stypendium pobytowego w Wiedniu dla tłumaczy pracujących nad tłumaczeniem książki z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych. Tematyka książki musi być ważna dla wymiany myśli między Wschodem i Zachodem Europy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 050 euro.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium może trwać od trzech do sześciu miesięcy. Stypendium musi być zrealizowane pomiędzy lipcem 2017 r. a czerwcem 2018 r. 

Organizatorem konkursu jest Institut für die Wissenschaften vom Menschen.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora



Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom