wtorek, 15 listopada 2016


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Do 22 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków do I konkursu w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Korei Południowej (V4-Korea Joint Research Program). Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 500 000 euro. Dofinansowanie partnera polskiego nie powinno przekroczyć 125 000 euro.

Zgodnie z informacjami NCBiR do konkursu można składać wnioski, które dotyczą tematyki: chemistry and chemical engineering including IT, BT, NT based on the chemistry and Chemical engineering.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:
  • Jednostki naukowe
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe)Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom