wtorek, 13 grudnia 2016


Logo CornetDo 29 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 23. edycji konkursu w ramach inicjatywy Cornet. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na realizację międzynarodowych projektów badawczych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 500 000 euro.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Jak precyzuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:
Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.
Strona internetowa 23. konkursu w ramach inicjatywy CornetPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom