poniedziałek, 5 grudnia 2016


ERA CoBioTech - logo
Do 2 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu organizowanego w programie ERA CoBioTech. W ramach konkursu można uzyskać środki finansowe na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych z zakresu biotechnologii. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 700 000 euro.

Temat konkursu to: Biotechnology for a sustainable bioeconomy. Szczegółowy zakres konkursu można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

Zgodnie z informacjami NCBiR:
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom