środa, 7 grudnia 2016


ERA-NET Solar - logoDo 20 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu ERA-NET SOLAR. W ramach konkursu można uzyskać środki finansowe na prowadzenie międzynarodowych badań dotyczących zagadnień związanych z systemami wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej, m.in. z systemami koncentratorów energii słonecznej (CSP) oraz ogniw fotowoltaicznych (PV). Narodowe Centrum Badań Naukowych na dofinansowanie udziału polskich podmiotów wynosi 500 000 euro.

Zgodnie z informacjami NCBiR tematyka konkursu to: Systemy wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej

Do konkursu można składać wnioski, które przewidują badania z następującego zakresu:
  • Innovative and low-cost PV manufacturing issues
  • Advanced PV products and applications
  • PV system integration
  • CSP cost reduction and system integration.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR oraz stronie internetowej solar-era.net.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom