czwartek, 8 grudnia 2016
Do 23 stycznia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na nowy logotyp Kraków Airport. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz do osób prawnych. Pula nagród w konkursie wynosi 40 000 zł

Zgodnie z informacjami organizatorów celem konkursu jest zaprojektowanie i wybór:
nowego logotypu Kraków Airport, wpisującego się w nową architekturę Kraków Airport, identyfikującego funkcję miejsca i jego charakter, będącego oryginalnym pomysłem z jednoczesnym zachowaniem realnych możliwości implementacji zarówno w materiałach promocyjno-reklamowych, jak i w przestrzeniach. Projekt nowego logotypu Kraków Airport powinien stanowić swoistego rodzaju wypadową łączącą wszystkie obecne elementy Corporate Identity (podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku, określające ogół symboli stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek), przy jednoczesnym zachowaniu plastycznej formy identyfikującej miejsce;
znaku Kraków Airport o charakterze powitalnym, utworzonego na bazie logotypu Organizatora
W ramach konkursu przyznane zostaną nagrody:
  • 25 000 zł - za logotyp
  • 15 000 zł - za znak o charakterze powitalnym. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom