piątek, 16 grudnia 2016


Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia - logo
Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w 2016 r i w 2017 r.. Pula nagród w konkursie wynosi 12 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać prace, które dotyczą następującej tematyki:
  • życie ludzkie jako wartość,
  • rozwój i działalność ruchu pro-life w różnych krajach i regionach świata,
  • konteksty i formy obrony zagrożonego życia ludzkiego w różnych jego fazach – od poczęcia do naturalnej śmierci,
  • strategie kształtowania postaw pro-life w społeczeństwie,
  • ekologia prokreacji,
  • godne umieranie.
Dla autorów najlepszych prac organizatorzy przygotowali następujące nagrody:
  • Prace magisterskie – I miejsce – 3 000 zł, II miejsce – 2 500 zł, III miejsce – 2 000 zł;
  • Prace licencjackie – I miejsce – 2 000 zł, II miejsce – 1 500 zł, III miejsce – 1 000 zł.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom