poniedziałek, 12 grudnia 2016


Herb Bolesławca
Do 16 grudnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2014/2015 i 2015/2016. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe o łącznej wysokości 6 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać prace obronione na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami.

W odniesieniu do tematyki zgłaszanych prac organizatorzy precyzują:
Rekomendowane przez Prezydenta Miasta Bolesławiec tematy powinny koncentrować się na problematyce związanej z podnoszeniem konkurencyjności miasta Bolesławiec na rynku krajowym i rynkach zagranicznych i mieć związek z realizacją przyjętych przez organy miasta Bolesławiec planów rozwoju.
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I nagroda - 3 000 zł;
  • II nagroda - 2 000 zł;
  • III nagroda - 1 000 zł.
Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości 1 000 zł.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom