piątek, 23 grudnia 2016


Herb Bydgoszczy
Do 20 stycznia 2017 r. można zgłaszać prace w ramach konkursu na najlepszą pracę naukową, którego organizatorem jest prezydent miasta Bydgoszcz. Zgłaszać można prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, które są związane z Bydgoszczą i zostały obronione w roku akademickim 2015/2016.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu - zgłaszane prace muszą dotyczyć tematyki związanej z Bydgoszczą oraz korespondować ze współczesnymi potrzebami miasta. W szczególności praca powinna dotyczyć następujących aspektów:
 • promocji, 
 • gospodarki lokalnej, 
 • kultury i sztuki, 
 • tradycji i tożsamości miasta, 
 • turystyki, 
 • sportu, 
 • oświaty, 
 • gospodarki przestrzennej, 
 • architektury, 
 • ochrony środowiska, 
 • ochrony zdrowia, 
 • transportu,
 • innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.
Dla laureatów konkursu przewidziano dyplomy oraz nagrody pieniężne:
 • I miejsce - 10 000 złotych brutto,
 • II miejsce - 5 000 złotych brutto,
 • III miejsce - 3 000 złotych brutto.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom