piątek, 16 grudnia 2016


Logo Narodowego Centrum Nauki
Od 3 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w trybie ciągłym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 1. W ramach konkursu Miniatura 1 możliwe będzie uzyskanie środków - od 5 000 zł do 50 000 zł - na pojedyncze działanie naukowe. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

AKTUALIZACJA: 31 marca 2017 r. NCN poinformowało, że nabór wniosków ruszy 4 maja 2017 r.

Projekty badawcze zgłaszane do konkursu Miniatura 1, będą mogły trwać nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku wcześniejszego skończenia działań, możliwe będzie skrócenie projektu. 


Wnioskodawcami w konkursie Miniatura 1 mogą być osoby, które spełniają następujące warunki:
  • stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  • zatrudnienie przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w dniu złożenia wniosku.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom