środa, 28 grudnia 2016


AC Spółka Akcyjna - logo
Do 28 lutego 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszy innowacyjny projekt pn. Od pomysłu do realizacji. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prototypów urządzeń z kategorii: IoT, Automotive, Electromobility, Wearable Electronics, Smart Home, Open. Uczestnikiem konkursu może być student, absolwent, inna osoba fizyczna lub zespół (składający się z maksymalnie 3 osób), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Do 28 lutego 2017 r. uczestnicy konkursu mają czas na stworzenie nowatorskiego rozwiązania w jednej z dziedzin (IoT, Automotive, Electromobility, Wearable Electricity, Smart Home, Open) z wykorzystaniem technologii MPu/MCU Partnera Konkursu – firmy NXP. 

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I nagroda - wyjazd do jednej z fabryk firmy NXP na terenie Europy - zapewniony przejazd i pobyt Laureatów Konkursu oraz nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody z przeznaczeniem na zapłatę podatku dochodowego od nagrody.
  • II i III nagroda - płatny staż w siedzibie Organizatora w dziale R&D, trwający minimum jeden miesiąc.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom