wtorek, 6 grudnia 2016


fot. Jeremy Yap / unsplash.com CC0 1.0
Do 15 kwietnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach I edycji konkursu na pracę pisemną z cyklu "Kwestie społeczne we współczesnej kulturze popularnej" pod hasłem "Strategie pomagania innym w kinematografii polskiej i światowej". Organizatorami konkursu są Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz portal internetowy Filmowo.net. Pula nagród w konkursie wynosi 2 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy wykażą się interesującą analizą sposobów pomagania drugiemu człowiekowi, zawartą w obrazach filmowych. Wykorzystując interdyscyplinarność zagadnienia oraz formę pisemną uwzględniającą standardy prac naukowych, liczymy na pogłębienie zainteresowań uczestników konkursu strategiami niesienia pomocy innym, znajomości sztuki filmowej oraz zdolności warsztatu pisarskiego.  

Konkurs adresowany jest do studentów oraz doktorantów wszystkich uczelni wyższych w Polsce, niezależnie od trybu studiowania.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • Za zajęcie pierwszego miejsca – 1 000 zł;
  • Za zajęcie drugiego miejsca – 500 zł;
  • Za zajęcie trzeciego miejsca – 300 zł;
  • Za zajęcie czwartego miejsca – 200 zł;
  • Za zajęcie piątego miejsca – 100 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. Jeremy Yap / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom