środa, 14 grudnia 2016


fot. Peter Nguyen / unsplash.com CC0 1.0

Jak informuje Narodowe Centrum Nauki do 15 marca 2017 r. godz. 19:00 trwa nabór wniosków wstępnych w ramach konkursu Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus. Budżet współfinansowanego ze środków Horyzont 2020 konkursu wynosi 28,5 mln euro.

Zgodnie z informacjami NCN:
Konkurs jest odpowiedzią na pilne i długofalowe wyzwania związane z postępującą urbanizacją oraz malejącymi zasobami wody, żywności i energii. Jego celem jest wypracowanie trwałych, interdyscyplinarnych i możliwych do zastosowania rozwiązań miejskich, które mogą przynieść korzyści szerokiemu gronu interesariuszy, m.in. naukowcom, przedsiębiorcom, miastom oraz społeczeństwu.
Szczegółowe informacje o konkursie SUGI można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Zdjęcie we wpisie: fot. Peter Nguyen / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom